COVIDA Platform


  Ga terug


Privacyverklaring

Privacyverklaring - versie december 2019

COVIDA, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

COVIDA
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

www.covida.org

De functionaris gegevensbescherming van COVIDA is te bereiken via psydata@umcutrecht.nl.

Verwerken persoonsgegevens

COVIDA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Doel verwerken persoonsgegevens

COVIDA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie.
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het aanmaken van een account.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

COVIDA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder toezicht van bijvoorbeeld een medewerker van COVIDA. COVIDA gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Website CMS: voor het versturen van nieuwsbrieven en ingevulde contactformulieren.
 • E-mailcliënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken.

Delen van persoonsgegevens met derden

COVIDA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikte cookies of vergelijkbare technieken

COVIDA gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics & Matomo Analytics

COVIDA maakt gebruik van Google Analytics in haar webdiensten, Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. COVIDA heeft met betrekking tot Google Analytics:

 • Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • 'Gegevens delen' uitgezet
 • Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies Om verdere gebruikstatistieken op onze website bij te houden, gebruiken we open source software die analytische (first party) cookies plaatsen met als doel het gebruik en functioneren van onze website(s) te kunnen analyseren. Door de genomen privacybeschermende maatregelen is de impact op uw privacy beperkt en vragen we hiervoor niet apart om uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door COVIDA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bij ons bewaarde persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar psydata@umcutrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

COVIDA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen of opmerkingen over gegevensbeveiliging

COVIDA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met psydata@umcutrecht.nl.


Privacyverklaring